WERKEN MET DE METHODIEK VAN DE HERMENEUTISCHE CIRKEL

Een interactieve, zeer praktijkgerichte studiedag o.l.v. Erik Bosch, schrijver, trainer, adviseur, ontwerper van deze methodiek (samen met Ellen Suykerbuyk, in 1999),

 

Kennismaking met de methodiek:
In een inleiding gaat Erik Bosch in op de verstandelijke ontwikkeling, de lichamelijke ontwikkeling, de geschiedenis van de client, de emotionele ontwikkeling, de sociale ontwikkeling en mogelijke bijkomende psychische en/of psychiatrische uitdagingen.

Enkele zeer praktische oefeningen

Reflecteren op de juiste begeleidingsstijl, specifiek gericht op mensen met een “geringe emotionele ontwikkeling”. Alles valt of staat met de attitude.

Discrepanties in de persoonlijkheid.

Sterkte/zwakteanalyse: formuleren van aandachtspunten/implementatievraag

 

  • Acceptatie = je actief verplaatsen in de belevingswereld van die mens: kennen jullie de cliënt goed? Professioneel gezien ook goed genoeg?
  • Peter vertoont zo’n opmerkelijk gedrag. Wat is de betekenis ervan?
  • Hoe kun je werken met de methodiek van de hermeneutische cirkel?
  • Waar zit uw cliënt sociaal-emotioneel? Welke begeleidingsstijl vraagt dat?
  • Zitten jullie op de zelfde golflengte t.a.v. deze cliënt? Delen jullie de visie? Delen jullie een visie? Geven jullie die gestalte met attitude/grondhouding?
  • Het spanningsveld autonomie versus beschermwaardigheid. Het spanningsveld buitenkant – binnenkant. Hoe kun je op een volwassen manier met een cliënt omgaan zonder deze te overvragen? “Hoe houd je het lijntje vast?”

 

Programma

 

09.30 Introductie op deze spannende dag.

 

09.40 Uiteenzetting door Erik Bosch over de methodiek van de hermeneutische cirkel.

 

11.05 Pauze.

 

11.20 Praktische oefening met de methodiek van de hermeneutische cirkel.

 

12.10 Wat rolt hier uit? Wat valt op? Enkele thema’s.

 

12.45 Pauze.

 

13.45 De begeleidingsstijl gericht op een geringe sociaal – emotionele leeftijd, zonder kinderlijk te doen. Integendeel!

 

15.15 Pauze.

 

15.30 Verder met deze begeleidingsstijl. 

 

16.00  Naar conclusies/trajectvorming/implementatie.

 

16:30 Afsluiting van deze studiedag

 

Erik Bosch is blij weer regelmatig in Nederlandse teams over deze materie van gedachten te mogen wisselen. Hij verheugt zich op een training bij jullie op de werkvloer. Maar jullie zijn natuurlijk ook welkom in zijn trainingscentrum in Arnhem. Voor een studiedag met een aantal van je collega’s.

 

Erik Bosch, tot ziens,

www.bosch-suykerbuyk.nl

www.bosch-suykerbuyk.info (de Duitse website).