Seksualiteit, relatievoming en intimiteit; tweedaagse training

Deze tweedaagse onderscheidt zich in twee zaken van de eendaagse. Met deze training gaat men enerzijds “meer de diepte in”, anderzijds is het deelnemeraantal minder groot: tot hooguit 40 mensen, in een uitzonderingsgeval: 50 mensen. Tot nu toe varierend van 16 tot 50 mensen.

Aan het eind van deze twee (verdiepings-)dagen formuleren de deelnemers aan deze training aandachtspunten – t.a.v. zichzelf – het team waarin ze zich bevinden – en de organisatie waar zij deel van uitmaken.

INLEIDING
Veel mensen met een verstandelijke handicap ervaren seksuele nood, veel ondersteuners van hen handelingsverlegenheid. Een ideale mixture om niets te doen?

- Kan Gea wel klaarkomen?
- En Piet houdt juist niet op met masturberen. Hoe begeleid je zoiets?
- Is Willem fetisjist? Karel pedofiel?
- Jan, autistisch, heeft een vriendin. Hoe begeleid je zijn dwangmatigheden op   seksueel gebied?
- Kent uw cliënt de seksuele variaties?
- Marjan vertoont uitdagend, wervend, seksueel getint gedrag. Seksueel misbruik?
- Hoe geef je eigenlijk seksuele voorlichting? Hoe (en wanneer) begin je daar mee?   Welke onderdelen dienen aan bod te komen?
- Merel wil een kind. “Jij hebt er toch ook drie?!”
- Hebben wij een duidelijke visie (en daaruit voortvloeiend beleid) op seksualiteit, intimiteit en relatievorming in het leven van de cliënt?

DE METHODIEK VAN DE HERMENEUTISCHE CIRKEL
De training is zeer methodisch van aard. Seksuele hulpvraagverduidelijking wordt gerealiseerd middels het toepassen van de methodiek van de hermeneutische cirkel; op deze manier wordt het mogelijk adequate seksuele voorlichting te geven, toegesneden op die ene specifieke mens, binnen diens unieke context. Gedurende de training wordt er kennisgemaakt en geoefend met deze methodiek.

VIER THEMA’S BETREFFENDE SEKSUELE VOORLICHTING
Vier thema’s komen gedurende deze eendaagse training regelmatig voor het voetlicht: lichaamsbeeld, normen en waarden, relatievorming en weerbaarheid. Deze vier onderwerpen zijn de belangrijkste als het gaat om seksuele voorlichting (zie ook “Seksuele voorlichting aan mensen met een verstandelijke handicap, de kunst van het verstaan”, E. Suykerbuyk, E. Bosch, 3de druk 2004, ISBN 90 244 1435 0).

RESULTAAT
Aan het eind van deze studiedag – zijn de deelnemers ervan op de hoogte hoe belangrijk een heldere, breed (uit)dragen visie is op seksualiteit, intimiteit en (mogelijke) relatievorming in het leven van de cliënt en weten zij hoe zo’n visie er uit dient te zien – (door)zien zij het belang van een open en bespreekbare attitude, voortvloeiend uit voorafgaande visie – zijn zij, middels de methodiek van de hermeneutische cirkel, gedeeltelijk tot grotendeels in staat om een seksuele hulpvraag te verduidelijken – zijn de deelnemers zich bewust van het belang van het geven van seksuele voorlichting, hebben zij kennis hieromtrent verkregen, m.b.t. de themas lichaamsbeeld, normen en waarden, relatievorming en weerbaarheid – hebben de deelnemers enige kennis verkregen over seksuele hulpmiddelen – kennen de deelnemers diverse voorlichtingsmaterialen.

 

Gedurende deze twee dagen hebben Ellen en Erik allerlei voorlichtingsmateriaal bij zich, ter bezichtiging.