TermsAndConditions

BLACK  PLANET  VERKOOPVOORWAARDEN


Artikel 1- Het toepassingsgebied

De hier onder genoemde algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand van het bedrijf Black Planet (wij), en dekken alle verkoophandelingen aan onze klanten (u) via de website www.blackplanet.nl, als ook telefonische bestellingen, bestellingen per fax of schriftelijke bestellingen ter attentie van onze klantenservice. Wij behouden het recht de algemene verkoopvoorwaarden op ieder moment te wijzigen, op voorwaarde dat we de wijzigingen op onze website publiceren.

Artikel 2 - Prijzen

De productprijzen zijn aangegeven in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Voor alle bestellingen buiten de Europese Unie worden de facturen automatisch exclusief BTW berekend Blackplanet is niet aansprakelijk voor douanerechten of andere lokale belastingen of importrechten of Staatsbelastingen die eventueel van toepassing zijn. Deze komen voor uw rekening. Alle bestellingen, waar ze ook vandaan komen, moeten in euro worden betaald. Speciale aanbiedingen: speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor een beperkte en vastgestelde periode. Blackplanet behoudt het recht om de prijzen ten alle tijden te wijzigen. De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht waren op het moment van bestelling, op voorwaarde dat de producten voorradig zijn. Informatie over prijzen en de aanwezigheid van onze producten zijn aan wijzigingen onderhevig en worden slechts ter indicatie gegeven.

Artikel 3 - Bestellingen

Wij aanvaarden uw bestellingen onder de algemene verkoopvoorwaarden. Met het doen van een bestelling verklaart u akkoord te gaan met de geldigheid van de algemene voorwaarden. U kunt op de volgende manieren bestellen: Op internet: www.blackplanet.nl In onze winkel. Uw bestelling wordt verzonden bij ontvangst van uw betaling. De gegevens met betrekking tot deze overeenkomst zijn opgesteld in het Nederlands en worden ten laatste op de levertijd bevestigd. Blackplanet behoudt het recht alle bestellingen te annuleren wanneer er met een klant een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling. De facturen worden apart verzonden, per post of per e-mail. Bij exportverzendingen moet de factuur direct worden ingesloten in het pakket.

Artikel 4 - Bevestiging

Wanneer u na de bestelprocedure op de knop Verzenden klikt, verklaart u de bestelling te aanvaarden als ook deze Algemene Verkoopvoorwaarden, in hun geheel en zonder voorbehoud. De door Black Planet geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties tussen Black Planet en zijn klanten.De gegevens die door het betalingssysteem geregistreerd zijn vormen het bewijs van de financiële transacties.

Artikel 5 - Beschikbaarheid

Onze productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze op onze website vermeld staan, zolang de voorraad strekt. Informatie over de beschikbaarheid van onze producten worden niet gegeven wanneer u een bestelling plaatst, dat wil zeggen wanneer u een artikel op onze website selecteert. Mocht een product niet voorradig blijken te zijn nadat u uw bestelling geplaatst heeft, dan stellen wij u hiervan zo snel mogelijk per post of per e-mail op de hoogte. U kunt dan de bestelling annuleren of een andere bestelling plaatsten, telefonisch op nummer 010-4346722 of op info@blackplanet.nl Bij betalingen per creditcard wordt uw bestelling geannuleerd en wordt het aankoopbedrag van de betreffende annulering niet gedebiteerd. De overboeking, die reeds in ons bezit is wordt direct aan u teruggeboekt. Mocht uw bestelling gedeeltelijk voorradig zijn, dan neemt onze klantenservice contact met u op om te vragen of u akkoord gaat. Alleen geleverde goederen worden in rekening gebracht.

Artikel 6 - Levering

De producten worden geleverd op het afleveradres dat u hebt opgegeven bij het plaatsen van uw bestelling. De levertijd beslaat de tijd van het klaarmaken van het pakket en de verzending en bedraagt in elk geval niet meer dan 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Overschrijding van de wettelijke vastgestelde maximale leveringstermijn van 30 dagen, leidt in afwijking van artikel 7:46f lid 1 BW niet tot verzuim van rechtswege. Een ingebrekestelling is dan ook vereist alvorens Black Planet in verzuim kan geraken. De goederen reizen voor risico van Black Planet. Het risico springt over op de klant op het moment dat de goederen zijn afgeleverd aan de klant. Indien de klant niet de volledige order heeft ontvangen, dan dient de klant uiterlijk binnen drie dagen na ontvangst aan Black Planet door te geven welk gedeelte van de order niet ontvangen is. Black Planet is niet aansprakelijk voor kleurverschil met betrekking op het geleverde en de op internet vertoonde goederen. Ook kan de getoonde en/of vermelde stofkeuze verschillen, zonder dat Black Planet hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.Artikel 7 - Verzendkosten

De verzendkosten bestaan uit de kosten van de portokosten en /of rembourskosten. Ze hangen af van het aantal bestelde artikelen, de geografische zone en de door u gekozen verzendwijze. Het verdient aanbeveling alle artikelen in een enkele bestelling te plaatsen. Wij kunnen geen afzonderlijk geplaatste bestellingen combineren en de verzendkosten zullen u afzonderlijk gefactureerd worden. De verzendkosten worden op de kassabon vermeld en worden opgeteld bij het aankoopbedrag.

Artikel 8 - Betalingen

Black Planet is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of uitsluitend onder rembours te verzenden, dan wel om nadere voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van de bestelling. Black Planet behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren, te annuleren of op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, indien u met enige betaling van de overeenkomst of een eerder overeenkomst in gebreke bent. U kunt op de volgende manieren betalen: Eurocard/Mastercard, Visacard, iDeal, Paypal, Overboeking per bank, Eenmalige incasso, Rembours, Per kas/pin in onze winkel

Artikel 9 - Beveiliging

De transacties met creditkaart aan Paypal en electronische overboekingen van iDeal worden beveiligd uitgevoerd met SSL-normen. Om het risico van creditcard fraude te minimaliseren gebruikt Black Planet een betaalsysteem dat beveiligd is met SSL-normen. SSL is op dit moment het veiligste en meest gebruikte encryptieprotocol op internet. Uw bankgegevens worden onmiddellijk versleuteld (tot de maximaal wettelijk toegestane normen, dat is 128 bits) en worden gestuurd naar " iDeal of Paypal", bedrijven, die onze online betalingen afhandelen, zonder onze website te passeren. Black Planet heeft op geen enkel moment toegang tot uw creditcard-gegevens. De authorisatie wordt direct door de bank (en) beheerd. Black Planet slaat geen enkele creditcard-informatie op. Op uw bankafschrijving vindt u de naam Black Planet.

Artikel 10 - Ruilen of geld terug

De artikelen die door Black Planet geleverd worden zijn nieuw en getackt. De geretourneerde artikelen mogen onder geen enkele beding gedragen of anderzijds gebruikt zijn. Bij eventuele retourneringen word beoordeeld of de artikelen beschadigd of anderzijds niet meer te verkopen zijn. Indien de artikelen gedragen of beschadigd zijn vervalt de aanspraak op restitutie. Allereerst wordt er voor gezorgd, dat het artikel geruild wordt of er wordt op enig andere manier aan de verplichting van levering voldaan. Indien het artikel niet in voorraad of niet meer te bestellen is, wordt overgaan op terug betaling van het aankoopbedrag. Vanaf de datum van ontvangst van het product heeft u 3 werkdagen om het artikel te retourneren, waarbij de verzendkosten voor rekening van de klant zijn. Wij aanvaarden geen enkele zending onder rembours, wat de reden ook moge zijn, zonder vooraf toestemming gekregen te hebben. De te ruilen artikelen moeten in een stevige verpakking teruggestuurd worden, naar het volgende adres: Black Planet, KUIPERSHOF 8, 3131CH, Vlaardingen, Holland

Artikel 11 - Intellectuele eigendom

Alle illustraties en afbeeldingen op de website van Black Planet vallen onder het auteursrecht en zijn wereldwijd beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. In overeenstemming met de bepalingen van de Intellectuele eigendom is alleen privé-gebruik toegestaan. Ieder ander gebruik zonder de vooraf gegeven toestemming van Black Planet is een inbreuk op de auteursrechten en een schending van de intellectuele eigendomsrechten. Geen enkel artikel mag zonder toestemming van Black Planet worden nagemaakt.

Artikel 12 - Ontbinding

Ieder verzuim van de afnemer geeft Black Planet de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan de afnemer gerichte schriftelijke verklaring. Onder schriftelijke verklaring wordt tevens een verklaring gericht aan het emailadres van de klant verstaan.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

Alle aangeboden producten vallen onder de in Nederland van kracht zijnde wetgeving. Black Planet kan niet aansprakelijk gehouden worden indien niet wordt voldaan aan de regelgeving van een land waar de producten worden geleverd. Black Planet kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval van overmacht, politieke onrust, een gedeeltelijke of totale staking van in het bijzonder de posterijen, transport- of communicatiemiddelen, overstromingen en brand. Black Planet kan niet aansprakelijk worden gehouden indien derden niet of niet tijdig hun verplichting jegens Black Planet nakomen en hierdoor Black Planet niet of niet tijdig kan leveren.

Artikel 14 - Persoonsgegevens

Black planet zal de door u verschafte gegevens aan geen enkele derde partij doorgeven. Deze informatie is vertrouwelijk en wordt alleen binnen de interne afdelingen van Black Planet gebruikt om uw bestellingen uit te voeren. Internet:Black Planet verzamelt alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn om uw bestelling uit te voeren en deze worden DIREKT naar het e-mailadres van Black Planet gestuurd en niet op de website /server gelogd of op een andere manier opgeslagen.

Artikel 15 - Nietigheid, vernietigbaarheid

Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 16 - Toepasselijk recht - Procedures

Deze overeenkomst in het Nederlands opgemaakt. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In het geval van geschillen zijn alleen rechters in Nederland bevoegd.