Herroepingsrecht

 

Het herroepingsrecht


U heeft het recht om binnen een termijn van 7 werkdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het product diendt wel in de originele verpakking te blijven.

De herroepingstermijn verstrijkt 7 dagen na de dag waarop u het product in bezit heeft gekregen.
Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail sturen via info@workshop-scrappen.nl

Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wel vragen wij om een kassabon of (kopie) factuur bij te sluiten.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending.