UN en ADR gecertificeerde Bigbags


UN en ADR Bigbags worden getest en gecertificeerd voor een bepaalde verpakkingsgroep, en op basis van de gevaarlijke stof.
Deze Bigbags zijn gecertificeerd voor de opslag en het vervoer van diverse gevaarlijke stoffen.
Voor het grootste deel van de gevaarlijke stoffen welke in Bigbags vervoerd mogen worden is een stofdichte big bag of een big bag met met een binnenzak (plastic zak - liner) verplicht.

De vier types UN gecertificeerde modellen Bigbags zijn:

  • 13H1 - FIBC's geproduceerd van ongecoat polypropyleen.
  • 13H2 - FIBC's geproduceerd van gecoat polypropyleen.
  • 13H3 - FIBC's geproduceerd van ongecoat polypropyleen met een (plastic zak) liner.
  • 13H4 - FIBC's geproduceerd van gecoat polypropyleen met een (plastic zak) liner.

Om te kunnen bepalen welke big bag vereist is voor de te verpakken gevaarlijke stof is het belangrijk dat wij beschikken over de correcte 13H. klasse of (indien bekend) over het UN stofidentificatie nummer!

Aan de hand van de benaming of het UN nummer kunnen wij u dan adviseren.